Taas kokeilemalla opimme uutta. Osasimme vaihtaa pohjaa. Vaihtoehtoja oli paljon, joten jatkamme pohjan "etsintää". Nyt valitsimme Bluen Blogipohjan.